Szerokie perspektywy po studiach prawniczych

Rokrocznie, tysiące abiturientów decyduje się na podjęcie studiów prawniczych. Uchodzą one za jedną z najlepszych opcji dla osób o umiejętnościach humanistycznych. Według społecznego przekonania, prawo daje bardzo duże możliwości oraz pozwala myśleć o przyszłości z bardzo przyzwoitym poziomem życia.

Co więc, w praktyce, można robić po tym kierunku? O jakiej karierze można myśleć po ukończeniu prawa?

Aplikacje – najpopularniejsza droga

Warto wiedzieć, że samo ukończenie studiów prawniczych nie daje jeszcze podstaw do wykonywania żadnego z tradycyjnych, prawniczych zawodów. Aby zdobyć fach adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora, referendarza sądowego, notariusza czy też komornika sądowego należy odbyć dodatkowo specjalistyczną aplikację prowadzoną przez samorządy zawodowe. Aby dostać się na to szkolenie, zdać należy państwowy egzamin wstępny. Jest to dobra wiadomość – niegdyś rekrutacja nie była w pełni jasna i klarowna, zależała w dużej mierze od posiadanych znajomości.

Dzisiaj natomiast dostanie się, lub nie, na aplikacje zależy od powszechnie przyjętych kryteriów. Aplikacja trwa z reguły trzy lata, podczas jej trwania odbywają się okresowe egzaminy, których zdanie konieczne jest do kontynuacji szkolenia. Aplikanci pracują z reguły w sądach bądź kancelariach – zarobki na tym etapie są jednak bardzo niskie, wzrastają dopiero po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

Prawnik bez aplikacji – co może?

Osoba, która kończy prawo jest po prostu „prawnikiem”, bez odbycia aplikacji nie może ani reprezentować klienta w sądzie ani np. brać udział w procesie orzekania. Nie jest jednak tak, że absolwenci prawa, którzy nie decydują się na aplikacje skazywani są od razu na trwanie w zawodowym niebycie. Zatrudniają się oni najczęściej w działach prawnych dużych spółek – specjalizują się wówczas w wąskim zakresie i osiągają w nim wysoki poziom. Praca jest etatowa – zapewnia stabilność, a po zdobyciu pewnego doświadczenia może doprowadzić do bardzo przyzwoitych zarobków. Prawnicy bez aplikacji z reguły nie osiągają dochodów zbliżonych do ich korporacyjnych znajomych, aczkolwiek istnieją od tego i wyjątki – wszystko zależy od własnego planu na siebie oraz dobrego pomysłu.

Prawo – czy trzeba być prawnikiem?

Wiele studentów prawa nie decyduje się na kontynuowanie swojej kariery ani w działach prawnych firm ani w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. Umiejętności zdobywane na wydziałach prawa pozwalają bowiem na rozwinięcie bardzo wielu zróżnicowanych sposobów na zarobkowanie. Część osób zakłada własne firmy, inni idą w kierunku trudnych, ale przyszłościowych zawodów takich jak doradca restrukturyzacyjny, syndyk masy upadłości czy też doradca ubezpieczeniowy. Wobec wymagań rynku, absolwenci prawa decydują się także na pracę w sektorze nieruchomości. Spotyka się ich także w bardzo nieoczywistych miejscach: jako funkcjonariusze Straży Więziennej czy innych służ mundurowych, dziennikarze czy też nauczyciele.

Słowem, prawo otwiera bardzo wiele drzwi, a wybór tego, które z nich wybrać należy już do każdego człowieka. Praca bowiem powinna stanowić zabezpieczenie potrzeb, ale przede wszystkim być czymś co naprawdę lubimy.

Przeczytaj również