Czy można zwolnić nauczyciela dyplomowanego?

Wiele mówi się na temat karty nauczyciela. Cóż, choć nauczyciele dzięki niej mają naprawdę sporo praw, to jednak nadal dopominają się kolejnych. A przecież karta nauczyciela chroni ich zdecydowanie bardziej niż chronieni są inni pracownicy. Tutaj pojawia się więc pytanie, czy można zwolnić nauczyciela dyplomowanego?

Zwolnienie nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych

Zawód nauczyciela często traktowany jest inaczej niż pozostałe zawody. W tym przypadku poprzez słowo „inaczej” można rozumieć fakt, że nauczyciela naprawdę jest trudno zwolnić. Gdy w innych zakładach pracy zmniejsza się zapotrzebowanie na pracowników, Ci po prostu są zwalniani i życie toczy się dalej. Sytuacja nauczycieli dyplomowanych wygląda zgoła inaczej. Otóż oni chronieni są przez kartę nauczyciela. Jeżeli więc doszło do zmian organizacyjnych w szkole i jest zapotrzebowanie na mniejszą ilość etatów dyrektor szkoły jest zobligowany do zmniejszenia ilości etatów. I tutaj myśląc o zwolnieniu musi wziąć pod uwagę kwalifikację, ale i stopień zawodowy. W rezultacie zwalniani są nauczyciele z niższym stopniem. Jeżeli już nie ma innej możliwości, to dyrektor może zwolnić nauczyciela udzielając mu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a jeżeli ten okres będzie skrócony do 1 miesiąca, to pozostałe 2 miesiące muszą zostać zrekompensowane takiemu nauczycielowi finansowo. Jeżeli nauczyciel należy jeszcze do organizacji związkowych, to i te muszą zostać o tym poinformowane.

Kiedy można zwolnić nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciela dyplomowanego można zwolnić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy otrzymana negatywną ocenę zawodową. Z wnioskiem o jej sporządzenie mogą wystąpić nauczyciele pracujący w tej samej szkole, ale też kuratorium oświaty czy gmina, a nawet rada rodziców. Jednocześnie trzeba pamiętać, że weryfikacja takiego wniosku może zostać wykonana nie wcześniej niż po upłynięciu pełnego roku od poprzedniej oceny. Jednocześnie dyrektor ma trzy miesiące na dokonanie oceny i jeśli nauczyciel otrzyma ocenę negatywną, to dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z takim nauczycielem.

Kiedy jeszcze można zwolnić nauczyciela dyplomowanego?

W teorii nauczyciela dyplomowanego można zwolnić nie tylko w sytuacji, gdy otrzymał on negatywną ocenę zawodową. Ale warto wziąć pod uwagę fakt, że otrzymanie takiej oceny jest zasadniczo wręcz niemożliwe i często zwolnienie nauczyciela jest wręcz niemożliwe. Przykłady można mnożyć i pewnie każdy zna taki przypadek. Swego czasu w jednej ze szkół z województwie śląskim rodzice podejmowali działanie, aby doszło do zwolnienia nauczyciela fizyki, który jawnie łamał przepisy i nie tylko nie uczył na lekcji, lecz także swoim zachowaniem straszył dzieci. Ale mimo jawnych przesłanek, ta osoba nie została zwolniona, lecz tak zwlekano z rozpatrywaniem wniosku, że w końcu uzyskała ona prawo emerytalne. Przykłady rzecz jasna można mnożyć. W takiej sytuacji tak naprawdę jedynym słusznym rozwiązaniem jest udanie się do adwokata. Zasadniczo wtedy rodzice powinni wziąć sprawy w swoje ręce i pomyśleć nad pozwem cywilnym, gdyż dochodziło do jawnego łamania prawa. Warto też wiedzieć, że nauczyciela dyplomowanego można zwolnić i tutaj znowu w teorii jeżeli nie zgłosi się na badania kontrolne czy otrzyma niezdolność do wykonywania zawodu. Ale wiecie co jest najlepsze w tych przepisach i rzecz jasna słowo „najlepsze” jest ironią. Otóż nawet jeżeli są przesłanki do zwolnienia nauczyciela i obiekcje dotyczące jego pracy to i tak wypowiedzenie otrzyma dopiero pod koniec roku szkolnego i stosunek pracy ulega rozwiązaniu jeszcze później – po 31 sierpnia.

Wniosek jest jeden

Cóż, trudno jest zwolnić nauczyciela dyplomowanego i nawet jeżeli gorzej wykonuje swoje obowiązki to i tak wcześniej pracę straci nauczyciel z niższym stopniem. Ale z drugiej strony prawo jasno mówi, że gdy występuje konieczność redukcji etatów należy wziąć pod uwagę jakość pracy i jeżeli macie niższy stopień, ale Wasza praca jest efektywniejsza, to powinniście się udać do adwokata od spraw pracy (tu LINK ) i walczyć o swoje prawa. Czas zmienić te nieuczciwe praktyki. I tak naprawdę jedynym słusznym rozwiązaniem jest rezygnacja z karty nauczyciela. W końcu nauczyciel nie powinien mieć więcej przywilejów niż inni pracownicy.