Czym jest etyka prawnicza?

Definiowanie etyki prawniczej wbrew pozorom nie musi być spójne. Z jednej strony jest to zespół norm określających zachowanie przedstawiciela fachu prawniczego – z drugiej jest to przedmiot obecny w programie studiów prawniczych. My postaramy przybliżyć ten aspekt z uwzględnieniem definicji ogólnej oraz charakterystyki etyki prawniczej. Zapraszamy do lektury!

Czym tak naprawdę jest etyka prawnicza?

Etyka prawnicza to zespół norm, reguł, którymi powinni kierować się prawnicy w swej zawodowej pracy. Normy te mają zabarwienie moralne wykazując w sposób konkretny, które z zachowań są dopuszczalne, a które naganne. W praktyce jednak okazuje się, że kodeksy etyczne w przypadku prawników tworzone są przez wewnętrzne korporacje zawodowe, a zatem nie są one przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrowersje, różnice oraz spory etyczne

Warto podkreślić, że wiele norm budzi spore kontrowersje w środowisku, co walnie przyczynia się do sporów na tym tle. Podstawowa wątpliwość dotyczy zwłaszcza ich przyjmowania – wielu ekspertów uważa, że często godzą one w interesy społeczeństwa zaspokajając potrzeby tychże – wewnętrznych korporacji.

Podstawowe normy etyczne

Zgodnie z większością kodeksów etycznych w prawie do podstawowego kanonu norm etycznych zaliczamy m. in. zachowanie tajemnicy zawodowej, strzeżenie godności i powagi zawodu, unikanie konfliktów interesów oraz koleżeńskość wobec innych przedstawicieli fachu.

Dylemat słuszności sprawy

Ciekawostkę stanowi fakt, iż w Polsce nie obowiązuje zasada etyczna mówiąca o wierze w słuszność sprawy, którą prawnik się zajmuje. Zasada ta jest szczególnie respektowana na gruncie prawa „common law”. W efekcie brakuje zatem klauzuli sumienia na rzecz kompleksowej realizacji prawa służącego obywatelowi.